VOORWAARDEN

Wij bedanken u voor het vertrouwen dat u stelt in Sportsgrain (waaronder sportsgrain.com en shop.sportsgrain.com, hierna sportsgrain.com). We nemen uw rechten als koper en uw privacyrechten serieus. Deze algemene voorwaarden geven aan wat uw rechten zijn en wat onze leveringsvoorwaarden zijn tijdens een bezoek en bestellingen op sportsgrain.com. Door u toegang te verschaffen tot sportsgrain.com, stemt u toe de wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van sportsgrain.com zijn deze  voorwaarden van toepassing.

Basisvoorwaarden

Voor alle bestellingen die geplaatst worden op sportsgrain.com gelden alleen deze voorwaarden. Eventuele andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld van klanten, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

De gegevens die via onze site verstrekt worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling, behandelen wij vertrouwelijk en leggen wij vast in een bestand. Het opslaan van uw gegevens heeft voor u als klant voordelen. De bestanden van sportsgrain.com kunnen gebruikt worden voor eenvoudiger herhaalbestellingen te plaatsen en bijvoorbeeld ook voor het maken van statische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.
 

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen kan dit aangegeven worden door een e-mail te sturen naar info@sportsgrain.com. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat uw persoonsgegevens actief worden gebruikt in ons bestand, kunt u dit aangeven bij onze Klantenservice via info@sportsgrain.com.

Naast het verwerken van persoonsgegevens via sportsgrain.com, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak sportsgrain.com wordt bezocht; via welke links dat gebeurt etcetera. Hiervoor gebruiken we cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u sportsgrain.com  bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.
 

Hieronder wordt beschreven welke cookies sportsgrain.com zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik wordt gemaakt.

 

Google Analytics
 

Via Google Analytics worden op sportsgrain.com geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan u via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor sportsgrain.com. U kunt de browserplugin hier downloaden.
 

Functionele cookies / Sociale knoppen

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van FacebookTwitterGoogle+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en Sportsgrain, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Sportsgrain en haar partners en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie, logo’s en afbeeldingen openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Als u ons een bericht stuurt, geeft u Sportsgrain daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is. Eventuele klachten en dergelijke vallen hier uiteraard niet onder.

Veiligheid 
 

Wij treffen maatregelen om uw informatie te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang en tegen illegale verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging. We zullen uw informatie bewaren gedurende een redelijke periode of voor zolang als de wet dit voorschrijft.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij maatregelen treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de data overgebracht op de website niet garanderen. Elke overdracht van informatie is op eigen risico.

 

Indien er gebruik wordt gemaakt van de persoonsgebonden onderdelen of als er bij ons een bestelling geplaatst wordt op sportsgrain.com, dan bent u verplicht tot het registreren van uw e-mailadres en het kiezen van een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u toegang krijgt tot de diensten van sportsgrain.com. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Door middel van deze link is het mogelijk om uw wachtwoord te resetten, wanneer u deze vergeten bent.

 

Toegang tot en bijwerken van informatie
 

U heeft het recht om de informatie te zien die wij hebben van u en om ons te vragen om aanpassingen te doen om er zeker van te zijn dat de informatie accuraat is en up-to-date. Als u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via info@sportsgrain.

Leeftijdsgrens
 

Sportsgrain.com hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder voor het inschrijven en plaatsen van bestellingen.

Prijzen
 

Al de prijzen zijn inclusief BTW. U betaalt de prijs van een artikel die geldt op het moment van bestellen. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor aanbiedingen kijk bij het volgende artikel.

 

Aanbiedingen
 

Op sportsgrain.com staat duidelijk vermeld welke aanbiedingen gelden. De aanbiedingen die op sportsgrain.com worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode wanneer de aanbieding op de website vermeld wordt. Sportsgrain houdt zich het recht voor om aanbiedingen en voorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

Verzending


Op dit moment is sportsgrain.com in Nederland actief. Bestellingen worden alleen aan Nederlandse adressen verzonden.

U kunt via de bestelschermen zien welke levertijden voor uw bestelling gelden. Wij streven ernaar binnen deze levertermijnen te leveren, maar we kunnen dit niet garanderen in situaties van overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn extreme weersomstandigheden, stakingen bij het postbedrijf, hinderlijke verkeerssituaties, etc.

Betaling van bestellingen
 

Betalingen op sportsgrain.com worden afgehandeld via de beveiligde Rabo OmniKassa waarmee met iDEAL betaald kan worden.

Verzending van uw bestelling
 

De verzending van uw bestelling vindt plaats via brievenbuspost van PostNL. De verzending vindt plaats in doosjes die door de brievenbus passen (mits gestandaardiseerd formaat). Mocht de zending niet in uw brievenbus passen, dan biedt PostNL de zending aan bij de buren. U ontvang een kennisgeving waarin staat op welk huisnummer het pakket afgeleverd is.

Bestellingen die voor 15:00 uur via de shop geplaatst en betaald zijn, worden nog dezelfde werkdag bij de PostNL aangeboden. Bij het vermelden van de levertijden wordt de dag van bestelling niet meegerekend.

PostNL houdt de volgende bezorgdagen aan: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

 

Retouren
 

Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd, bepaalde producten toch niet wilt hebben, dan kunt u deze aan ons retourneren. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via info@sportsgrain.com.

Deze regeling geldt niet voor:
- Bederfelijke producten met een houdbaarheidsdatum, zoals de Sportsgrain Bar
- Producten waarvan de verpakking is geopend of waarvan duidelijk is dat zij aan oneigenlijke omstandigheden zijn bloodgesteld.

 

Wijzigen en annuleren
 

Bestellingen die nog niet betaald zijn kunnen aangepast of geannuleerd worden. U doet dit door toegang te verschaffen met uw gebruikersnaam en wachtwoord tot uw persoonlijke account via deze link. Bestellingen die betaald zijn kunnen niet meer aangepast of geannuleerd worden.

 

Klachtenprocedure
 

Sportsgrain.com hecht veel waarde aan uw opmerkingen en klachten en zal proberen deze zo snel als mogelijk te behandelen.

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, of een onjuist artikel heeft ontvangen, dan verzoeken wij u dit binnen 3 dagen na bezorging aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u kosteloos contact opnemen met onze Klantenservice via info@sportsgrain.com vergezeld van foto’s of andere bijlagen die uw klacht verduidelijken.

Onze Klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 9.30 tot 16:30 uur. De Klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht en/of opmerking zo goed mogelijk wordt afgehandeld en uiterlijk binnen 7 werkdagen.

 

Overige
 

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers doorverkoopt is niet toegestaan. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

Inhoud website
Wij streven ernaar om de juiste productinformatie te vermelden en de juiste afbeelding te tonen. Het kan voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) licht afwijken van het product dat u geleverd is. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

 

Informatie via de website
 

De informatie op sportsgrain.com wordt veelvuldig aangepast. Indien u fouten op de site aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u dat meldt aan onze Klantenservice via info@sportsgrain.com. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

Wijzigingen
 

Sportsgrain kan deze voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in op het moment dat u een bestelling wijzigt of een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

 

Contact
 

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken zijn welkom en dienen te worden gericht aan Sportsgrain, te bereiken via info@sportsgrain.com of via het contactformulier op de website.

Toepasselijke wetgeving
 

Deze voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland ten aanzien van keuze van jurisdictie en de rechtspraak van de bevoegde rechtbank in Nederland.